Hardloop-coaching groep

Aanmelden en dan?
Na aanmelding volgt er een afspraak voor een intake waarin je samen met de hardloop-coach kijkt hoe je beginsituatie is. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst. We voeren een gesprek over je doelen/tussendoelen en je motivatie. Ook gaan we naar buiten waar we wat oefeningen gaan doen.

Vervolgens maken we samen een plan op basis van je doelstellingen. Je krijgt advies over schoenen en kleding. Goede hardloopschoenen zijn van essentieel belang om blessures te voorkomen. Juiste kleding zit prettig en verhoogt het plezier tijdens bewegen.

Daarna loop je in een loopgroep (max. 5 personen) onder begeleiding van de hardloop-coach. Samen lopen heeft als voordeel dat je elkaar kunt stimuleren en ervaringen kunt uitwisselen. De hardloop-coach kijkt naar je ademhaling, looptechniek, loophouding en gedrevenheid!

Het traject duurt 12 weken en je komt 2 keer per week naar de loopgroep. De trainingssessie duurt een uur en kan bestaan uit een bosloop, duurloop, vaartspel of intervaltraining. We beginnen altijd met een warming-up en sluiten af met een cooling-down. Het is de bedoeling dat je daarnaast nog 1 keer per week zelfstandig een trainingsloop doet. Je vorderingen en ervaringen houd je wekelijks bij in een logboek.

Halverwege vindt er een tussenevaluatie plaats om te kijken of de (tussen)doelen bij gesteld dienen te worden.

Afronding
Aan het eind van het traject volgt een eindgesprek waarin resultaten, ervaringen en vervolgmogelijkheden worden besproken:
• Zelfstandig of samen met bijvoorbeeld een groepslid, kennis of familielid 2 tot 3 keer per week hardlopen.
• Deelnemen aan reguliere loopgroepen of atletiekvereniging in je omgeving

Afspraken
Afmelden bij verhindering, zo snel mogelijk, uiterlijk 24 uur voor tijdstip van de afspraak.
Zo mogelijk wordt een andere afspraak gepland.
Bij afmelding binnen 24 uur vervalt de sessie.

Inhoud traject
Intake individueel, 24 groepstrainingssessies, tussenevaluatie en eindevaluatie individueel, op verzoek een voortgangsrapportage en eindrapportage voor de verwijzer/behandelaar.
De hardlooptraining is op dinsdagochtend en donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur.

Kosten
€  385,-  incl. 21% BTW

Data 2018
10 april  t/m 05 juli
18 september t/m 06 december

Voor meer informatie
Lian Acda, 06-22012408 of www.lianleefstijl.nl

Meld je nu aan